Informacja dotycząca warunków i zasad przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej oznaczonego jako RODO informuję, iż jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Michał Borek Kancelaria Adwokacka, przetwarzać będę przekazane przez klientów dane osobowe.

 

Wskazuję, iż administratorem danych osobowych w zakresie wskazanym w treści niniejszego dokumentu jest Michał Borek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Borek Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Poznaniu przy ul. Karola Libelta 1A/23 (61-706 Poznań), NIP: 7822832670, REGON: 381053952 (dalej oznaczony jako Administrator).

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

 

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:
a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, tj.:
a) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
b) prowadzenia analiz jakości oraz statystyk dotyczących świadczonych usług i wykonanych produktów;
c) archiwizacji dokumentów, w tym plików związanych z kontaktem handlowym.

 

Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Administrator, jego upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy, jak i podmioty zajmujące się obsługą informatyczną, obsługą księgową i kooperanci w zakresie świadczonej pomocy prawnej, jak również pracownicy oraz współpracownicy takich podmiotów.

 

Jednocześnie informuję, że przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do żądania przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania danych opartego na udzielonej zgodzie, zgoda taka może być przez Państwa cofnięta w dowolnym momencie (cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 

1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego, a także będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
2) dane osobowe przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
3) dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą do czasu jej odwołania.

Informuję, iż przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego (wprowadzonego w jego miejsce), gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza w Państwa ocenie przepisy RODO.

 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania (zautomatyzowanego podejmowania decyzji), jak i nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych możecie Państwo kontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.