Warunki współpracy

Podstawą prawidłowej współpracy z Klientem są jasne i zrozumiałe zasady. Identycznie sytuacja wygląda w kwestiach finansowych za świadczone przeze mnie usługi prawne. Każdy Klient może liczyć na indywidualne podejście nie tylko w zakresie merytorycznego prowadzenia jego sprawy, ale również w zakresie jej rozliczenia. Swoim Klientom oferuję kilka wariantów płatności, aby mogli wybrać ten z nich, który będzie odpowiadał ich możliwościom finansowym. Należą do nich rozliczenie godzinowe, rozliczenie ryczałtowe oraz rozliczenie mieszane. W zależności od rodzaju zleconej sprawy istnieje również możliwość częściowego rozliczenia jej w systemie success fee (premii od wygranej sprawy).