Usługi prawne dla przedsiębiorców

Niezależnie od udzielania pomocy prawnej Klientom indywidualnym, jako adwokat zajmuję się również kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Podjęcie współpracy z przedsiębiorcami oferuję na każdym etapie ich działalności. W ramach oferowanych usług prawnych doradzam zatem w szczególności w przedmiocie wyboru optymalnie najlepszej formy prawnej prowadzenia aktywności gospodarczej, oferuję pomoc w konstruowaniu i modyfikowaniu umów oraz statutów spółek, jak również przygotowywaniu dokumentów na zgromadzenia wspólników, walne zgromadzenia akcjonariuszy, posiedzenia rady nadzorczej oraz posiedzenia zarządów. Ponadto, w razie potrzeby sporządzam opinie prawne oraz reprezentuję Klientów w prowadzonych z kontrahentami negocjacjach ugodowych oraz reprezentuję ich w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Oferowana przeze mnie pomoc prawna dla podmiotów gospodarczych – w zależności od indywidualnych potrzeb – może obejmować całą, bieżącą działalność, bądź koncentrować się jedynie na wybranym aspekcie, takim jak na przykład windykacja należności.

 

Zakres oferowanych przeze mnie usług prawnych obejmuje zarówno ustne, jak i pisemne porady prawne, sporządzanie pism procesowych, przygotowywanie oraz prowadzenie wszelkiego rodzaju postępowań sądowych i egzekucyjnych, jak również kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych.

 

Jeżeli macie zatem Państwo jakiekolwiek pytania, wątpliwości, czy problemy prawne, serdecznie zapraszam do kontaktu. Zapewniam, iż ze swej strony uczynię wszystko co w mojej mocy, aby udzielić Państwu pomocy i znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie.