Prawo administracyjne

Sprawy związane z:

  • odwołaniami od decyzji organów administracji publicznej,
  • skargami na decyzje organów administracji publicznej,
  • skargami na przewlekłość postępowania i bezczynność organów administracji publicznej,
  • wnioskami o stwierdzenie nieważności decyzji organów administracji publicznej,
  • postępowaniem egzekucyjnym w administracji.