Prawo pracy i prawo ubezpieczeniowe

Sprawy:

 • o zapłatę wynagrodzenia,
 • o zapłatę diety,
 • o zapłatę ryczałtu,
 • związane z odwołaniem od wypowiedzenia umowy o pracę,
 • związane z ustaleniem istnienia stosunku pracy,
 • o przywrócenie do pracy,
 • związane z uznaniem wypowiedzenia za bezskuteczne,
 • związane z odszkodowaniem za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem zwolnienie z pracy,
 • o mobbing i dyskryminację w pracy,
 • dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • związane z naruszeniem zakazu konkurencji,
 • związane z odwołaniami od decyzji organów rentowych i ubezpieczeniowych.