Prawo karne

Sprawy o przestępstwa, przestępstwa skarbowe, wykroczenia i wykroczenia skarbowe na takich etapach, jak:

  • zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie,
  • postępowanie przygotowawcze (śledztwa i dochodzenia),
  • postępowanie sądowe (wszystkich instancji),
  • postępowanie wykonawcze.