Prawo cywilne

Sprawy:

  • o naruszenie posiadania,
  • o zasiedzenie,
  • o służebności,
  • o bezpodstawne wzbogacenie,
  • związane z roszczeniami z tytułu niewykonania umów,
  • dotyczące odpowiedzialności za czyny niedozwolone (m.in. związane z wypadkami komunikacyjnymi i śmiercią osób najbliższych),
  • związane z wpisami do ksiąg wieczystych,
  • dotyczące egzekucji i windykacji należności.